JUDr. Pavol Sádel

Hlavné oblasti špecializácie

Registrácia združení pre 2%

k registrácii potrebujeme:
zakladaciu listinu (štatút, stanovy)
poslednú zápisnicu z rokovania
potvrdenie z banky o existencii účtu