JUDr. Pavol Sádel

Hlavné oblasti špecializácie

Registrácia v registri partnera verejného sektora

vypracujeme všetky potrebné dokumenty potrebné na registráciu.