JUDr. Pavol Sádel

Hlavné oblasti špecializácie

Úschovy za účelom vyplatenia kúpnej ceny